TR - ENG - DE

POLİTİKAMIZ

 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

  • Çalışanlarının sağlık, işyerindeki güvenlik ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi Mapar Şirketler Grubu için öncelikli hedeftir. 
  • Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çalışma yaşıyla ilgili 138 no’lu sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, yaşları ilgili ülkelerdeki zorunlu öğrenimin sona erdiği yaşın altında olan ve her halükarda 15 yaşın altındaki çocukları çalıştırmamayı taahhüt eder.
  • İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz ve bu nedenlere istinaden; aynı veya eşit değerde bir iş için daha düşük ücret kararlaştırılamaz. 
  • Çalışanlarının, işyerleri, yaş ve görevleri ne olursa olsun, tüm kariyerleri boyunca mesleklerini gerektiği gibi yerine getirmeleri ve mesleki gelişimlerini sürdürebilmeleri için gerekli eğitimleri sağlamayı taahhüt eder. 
  • Mapar Şirketler Grubu çalışanlarına, ülkenin yasal mevzuatına ve uygulamalarına uygun olarak ücretli izin hakkı verir. 
  • Emeğin hakkaniyetle ücretlendirilmesi prensibini kabul eder ve Uluslararası Çalışma Örgütünün eşit değerdeki işe eşit ücret ilkesi ile ilgili 100 no’lu sözleşme hükümlerine riayet eder.