TR - ENG - DE

İLKEMİZ

Müşterilerimiz varlığımızın nedeni, şirketimizin sürekliliğinin kaynağıdır.
Müşterimiz, rakipleri ile mücadele içindedir ve bu mücadelede bizi kendi yanında görmek ister.
Bilmeliyiz ki, bizler müşteri için seçeneklerden biriyiz ve görevimiz müşterilerimiz tarafından tercih edilmemizi sağlamaktır.
Bunun için;

  • İşlerimizin katma değerini arttırmak amacıyla metot ve süreçlerimizi sürekli geliştirmek ve daha verimli olmak için çalışacağız.
  • Birbirimize, müşterilerimize ve yan sanayicimize “Herkes kazansın” prensibi içinde davranacağız.
  • Toplam kalite ilkelerini benimsemiş bir kuruluş olmak; müşterilerimize beklentilerinin üzerinde hizmet ve ürün sunabilmek için şevkle, hararetle çalışacağız.
  • Birbirimizle, müşterilerimizle, yan sanayicimizle açık ve dürüst bir iletişim içinde olacağız.
  • Ürünlerimizin mükemmelliğe ulaşması için çaba göstereceğiz.o Değişimi doğal kabul edecek, yaratıcılığı destekleyeceğiz.
  • Çalışanlarımızın beceri ve yetkinliklerini geliştireceğiz.
  • Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakacağız.